(1kB)
Już odwiedziło nas :

1001693

(1kB)
(1kB)
(1kB)
  Kalendarium
(1kB)
  Informacja o szkole
(1kB)
  Spacer po szkole
(1kB)
  Struktura organizacyjna
(1kB)
  Struktura szkolenia
(1kB)
  Współpraca
(1kB)
  Kultura i sport
(1kB)
  Informator dla słuchacza
(1kB)
  Z życia słuchacza
(1kB)
  Galeria zdjęć
(1kB)
  Media o szkole
(1kB)
  Zamówienia publiczne
(1kB)
  Ogłoszenia
(1kB)
  Materiały do pobrania
(1kB)
  Linki
(1kB)
  Integracja Logistyczna
(1kB)
  Załatwianie spraw i skarg
(1kB)
Informator dla słuchacza

I. Umundurowanie i wyposażenie

Policjant skierowany na szkolenie zawodowe do Szkoły Policji w Katowicach powinien posiadać ze sobą niżej wymienione umundurowanie i wyposażenie:

umundurowanie służbowe:

 • czapka gabardynowa,
 • czapka letnia,
 • czapka zimowa * ,
 • kurtka ¾ z podpinką *,
 • bluza służbowa (olimpijka),
 • koszula służbowa letnia,
 • spodnie służbowe lub spódnica,
 • szalik *,
 • rękawiczki *,
 • półbuty,
 • krawat,

umundurowanie ćwiczebne:

 • czapka ćwiczebna,
 • kurtka ćwiczebna z podpinką *,
 • bluza ćwiczebna,
 • spodnie ćwiczebne,
 • koszula służbowa,
 • podkoszulek czarny,
 • trzewiki lub buty służbowe,
 • pas główny lub brezentowy,
 • ubiór sportowy:
 • dres,
 • spodenki gimnastyczne,
 • podkoszulek gimnastyczny,
 • zmienne obuwie sportowe ( na hale),

materiały biurowe, pomoce dydaktyczne:

 • zeszyt(y) do prowadzenia notatek, w tym zeszyt 32 kartkowy formatu A5 do notatek z zakresu informacji niejawnych, nie zarejestrowany w jednostce macierzystej,
 • środki piśmiennicze,
 • akty prawne – Kodeks Karny, Kodeks Postępowania Karnego, Kodeks Wykroczeń, Kodeks Postępowania w Sprawach o Wykroczenia, Ustawa o Policji.

Policjant kierowany na szkolenie do Szkoły Policji w Katowicach powinien posiadać:

 • oryginał poświadczenia bezpieczeństwa,

oraz w przypadku posiadania:

 • prawo jazdy,
 • upoważnienie do kierowania środkami transportu.

* dotyczy okresu zimowego oraz miesięcy przejściowych (kwiecień i październik), w pozostałym okresie obowiązuje pełne wyposażenie wykazane powyżej.


II. Kwaterowanie Słuchaczy

Standard zakwaterowania jest zróżnicowany. W większości są to pokoje z własnym węzłem sanitarnym, 2, 3 i 4-osobowe. Baza mieszkaniowa szkoły zapewnia przebywającym tu słuchaczom znakomite warunki zarówno do nauki, jak i do wypoczynku. Wszystkie akademiki posiadają świetlice wyposażone w sprzęt RTV.

1. Rozkład dnia obowiązujący słuchacza w Szkole Policji w Katowicach*


Rodzaj czynności

Dzień powszedni

(w tym soboty, w które realizowane są zajęcia lekcyjne)

Dni wolne od zajęć oraz niedziele i święta

Pobudka, toaleta poranna, porządkowanie miejsca zakwaterowania

5.30 – 5.50

7:00 – 7:30

Sprzątanie rejonów zewnętrznych

5.40 – 6.40

-

Śniadanie

5.50 – 7.10

7:30 – 8:30

Przygotowanie do realizacji zajęć dydaktycznych i apelu porannego

7.10 – 7.15

-

Apel poranny

7.15 – 7.35

-

Zajęcia dydaktyczne zgodnie
z planem zajęć

7.35 – 15.30

-

Obiad

12.00 – 15.00

13:00 – 14:15

Konsultacje, zajęcia fakultatywne

15:30 – 17:00

-

Czas do dyspozycji słuchacza
(o ile nie koliduje to z wykonywaniem poleceń służbowych)

15.30 – 21.00

-

Kolacja

17:45 – 19:15

suchy prowiant pobierany po obiedzie do godz. 15.00

Apel wieczorny

(z wyjątkiem dnia poprzedzającego dzień wolny od zajęć, niedzielę lub święto)

21.00 – 21.30

-

Cisza nocna

21.30– 5.30

23.00 – 7.00

* – w indywidualnych przypadkach rozkład dnia może ulec zmianie.2. Udzielanie urlopów i przepustek oraz zwolnień z zajęć służbowych

    Udział w zajęciach szkoleniowych realizowanych w Szkole Policji w Katowicach jest obowiązkowy, a wszelkie zwolnienia od zajęć odbywają się na zasadach uregulowanych w obowiązujących przepisach dotyczących odbywania nauki, tj. Rozporządzeniu MSWiA z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji.

     Szczegółowe uregulowania dotyczące udzielania policjantom urlopów zawarte są w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 07 czerwca 2002 r. w sprawie urlopów policjantów oraz w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 07 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla policjantów.

    Udzielanie przepustek słuchaczom Szkoły Policji w Katowicach odbywa się na zasadach zawartych w „Regulaminie Wewnętrznym Szkoły Policji w Katowicach”, z którym policjanci są zapoznawani przed rozpoczęciem szkolenia.

3. Rekreacja

     Obiekty Szkoły Policji w Katowicach usytuowane są na obrzeżu miasta, przylegają bezpośrednio do rozległego kompleksu leśnego, który umożliwia uprawianie rekreacji, w tym w szczególności turystyki pieszej. Na terenie szkoły odbywają się różnego rodzaju imprezy sportowe. W czasie wolnym od zajęć dydaktycznych słuchacze mogą skorzystać także z szerokiej oferty kulturalnej. Funkcjonuje tu m.in. kawiarenka artystyczna, zespół muzyczny „The Cops” oraz Dyskusyjny Klub Filmowy. Często organizowane są wystawy prac plastycznych /w tym środowiska policyjnego/, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wyjścia do Teatru Śląskiego. Szkoła posiada również bibliotekę z czytelnią i dostępem do internetu oraz salę internetową z 20 stanowiskami.

     Do dyspozycji słuchaczy są dwie sale gimnastyczne umożliwiające uprawianie gier sportowych (siatkówki, koszykówki, piłki nożnej) oraz dobrze wyposażona siłownia, mata, tor przeszkód. Szkoła posiada także zewnętrzny kompleks sportowy z pełnowymiarowymi boiskami do gier zespołowych (siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej), bieżnią i rzutniami lekkoatletycznymi oraz kortem tenisowym

(1kB)
(1kB) 1998 - 2009 © Szkola Policji w Katowicach. All rights reserved. (1kB)